Tercüme Nedir ?

Tercüme, İngilizce’de Translation, aktarma sözcüğünden gelmektedir. Geçmiş asırlardan günümüze kadar birey ve toplumlar kendi arasında iletişim kurmak için farklı metotlar uygulamışlardır. Bu metotlar daha çok farklı duygu ve düşünceleri ifade eden farklı işaretler şeklindedir. Her birey yada toplum, aynı duygu ve düşünceleri farklı işaretler ile anlatmaya çalıştığını varsaydığımızda, günümüzde farklı dillerin de aynı kavramları ifade ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla tercüme yapmak, dillerin farklılığını ancak anlamın bütünlüğünü göz önünde bulundurarak, bir dilden başka bir dile anlam aktarımının sağlanması olarak tanımlanabilir.

Sözlü ya da Yazılı Tercüme

Tercüme işlemi esasında iki türlü yapılabilmektedir. Birincisi sözlü tercüme olarak tanımlayabileceğimiz yöntem, daha çok söylenen bir kelime ya da kalıbın, farklı bir dile çevrilmesi işlemini ifade eder. Burada anlam aktarımının başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesinde çoğu zaman kalem, defter ve benzeri türden yazım gereçlerine ihtiyaç duyulmamaktadır. Sözlü Tercüme yapma mesleğini icraa edenler Tercüman olarak adlandırılır.

Tercüme Çeşitleri

Günümüzde pek çok farklı tercümanlık hizmetleri bulunmaktadır. Hizmet içeriğinin amacı ve kapsamına göre bu hizmetler farklı tanımlamalar ile ifade edilebilmektedir.

Tercüme çeşitleri aynı zamanda bir tercümanlık bürosu hizmetlerini genel hatlarıyla ifade etmeyi sağlar. Esasında bir tercümanlık yani tercüme hizmetini ifade eden bu hizmet dalları, ilgili oldukları uzmanlık alanına, iş amaçlı olmasına göre yada özel bir kategoriye göre de sınıflandırılabilmektedir.

Genel olarak bilinen tercüme çeşitlerini ise aşağıdaki gibi sıralandırmamız mümkündür. Bunlar;

●      Ticari Tercüme

●      Hukuki Tercüme

●      Teknik Tercüme

●      Akademik Tercüme

●      Tıbbi Tercüme

●      Kitap, Katalog ve Broşür Tercümeleri

●      Web Sitesi Tercümeleri

Yukarıda sıralandırdığımız tercüme hizmetleri, çoğaltılabilir. Burada esasında sunulan hizmetlerin bir bütün olarak Tercüme hizmeti olduğunu belirtmek gerekiyor.

Tercüman ve Mütercim Farkı Nedir?

Tercümanlık hizmetleri söz konusu olduğunda en çok karıştırılan durumlardan birisi de Tercüman ve Mütercimlik meslekleri olmaktadır.

Bu durumu kısaca özetlemek gerekirse, Tercümanlık mesleğini icraa edenlerin daha çok simultane yani eş zamanlı tercüme yaptıklarını söyleyebiliriz. Mütercim Tercüman ise daha çok yazılı olan belgelerin Tercümesi işlemi ile uğraşmaktadır. Burada çevirmen ise genel bir tabir olarak iki meslek grubunu da kapsayabilmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla
İvedi Tercüme İstanbul Beşiktaş Çeviri - Armut.Com